ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทช. และ อปท.
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทช. และ อปท.
ความเป็นมา

     การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "อปท. กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" เป็นความร่วมมือของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีความประสงค์เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการประชุมของจังหวัดชายฝั่งทะเลร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 3 รุ่น (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561) ประกอบด้วย

     รุ่นที่ 6 (ภาคใต้) ณ โรงแรม เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 8 - 9 มกราคม 2561
    
     รุ่นที่ 7 (ภาคใต้) ณ โรงแรม บรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 15 - 16 มกราคม 2561

     รุ่นที่ 10 (ภาคกลาง) ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ อ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561