ขยะทะเลอาเซียน : Reducing Marine Debris in ASEAN Region
ขยะทะเลอาเซียน : Reducing Marine Debris in ASEAN Region
Opening VTR

ดูสารคดีออนไลน์ "การจัดการขยะทะเล" เพิ่มเติมได้ที่ http://www.dmcr.go.th/stationsG/29/