สื่อประชาสัมพันธ์
ภาพพื้นหลังสำหรับประชุมทางไกล

ภาพพื้นหลังสำหรับประชุมทางไกล (VDO conference)

 

รูปแบบที่ 1 (มี Logo กระทรวง , กรม และชื่อกรม ทช.)

 

 

รูปแบบที่ 2 (มี Logo กระทรวง , กรม)

   

 

รูปแบบที่ 3 (ไม่มี Logo กระทรวง , กรม)