15. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 15. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
48 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

          สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

หลักการและเหตุผล

          พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล ดำรงชีวิตอยู่คู่กับทะเลไทยมาช้านาน หากินอยู่บริเวณ ที่มีแหล่งหญ้าทะเล ก็มักจะเป็นแหล่งชี้วัดว่าจะได้พบเห็นพะยูนเป็นฝูงหรือเฉพาะแม่กับลูก ขึ้นอยู่กับความกว้างใหญ่และชนิดของแหล่งหญ้าทะเล พะยูนไม่เคยมีพิษภัยสำหรับมนุษย์แต่กลับตรงกันข้ามมนุษย์กินเนื้อพะยูนเป็นอาหาร มนุษย์ใช้เขี้ยวของพะยูนเป็นเครื่องประดับเครื่องรางของขลังในการป้องกันสรรพสัตว์ร้ายทั้งหลายในธรรมชาติ พะยูนตัวผู้ใช้เขี้ยวเพื่อต่อสู้แย่งชิงตัวเมีย ไม่เคยแม้จะใช้เขี้ยวเพื่อปกป้องตัวเองให้รอดพ้นจากมนุษย์และสัตว์อื่น นอกจากนี้ น้ำตาพะยูนที่ร่ำร้องเมื่อหลงฝูงและถูกจับได้ มนุษย์ก็รองน้ำตาเอาไว้ทำยาเสน่ห์เมตตามหานิยม ซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันคือน้ำตาแห่งการพลัดพรากและน้ำตาแห่งความเจ็บปวดทรมาน ด้วยความอ่อนแอของพะยูนดังกล่าวแล้วเป็นเหตุให้พะยูนถูกล่า และมักจะพบเห็นเสมอว่าพะยูนติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญเป็นจำนวนมาก อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จำนวนพะยูนลดน้อยลงคือการทำลายแหล่งหญ้าทะเลโดยวิธีทำการประมงที่ลาก ไถ และคราดไปตามพื้นที่ท้องทะเลและที่น่าเป็นห่วงก็คือจำนวนเครื่องมือประมงเหล่านี้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งย่อมเป็นที่แน่นอนว่ามิได้ทำลายเฉพาะหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งหากินของพะยูนเท่านั้น แต่ยังทำลายแหล่งวางไข่ เลี้ยงตัว แหล่งหากิน และแหล่งหลบภัยของทรัพยากรสัตว์น้ำขนาดเล็กนานาชนิดอีกด้วย

          วันที่ 17 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ” และเป็นวันที่เราต้องสูญเสีย “น้องมาเรียม” พะยูนน้อยขวัญใจคนไทยทั้งประเทศแห่งเกาะลิบง จ.ตรัง จากการอุดตันของลำไส้เล็ก จาก “ขยะพลาสติก” การจากไปของเจ้าพะยูนน้อยในครั้งนั้น ได้ให้บทเรียนสำคัญให้กับเราเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมีแผนในการอนุรักษ์คุ้มครองพะยูนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น “น้องมาเรียม” เป็นลูกพะยูนน้อย เพศเมีย ที่พลัดหลังกับแม่และเข้ามาเกยตื้นเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒บริเวณอ่าวทึง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อายุประมาณ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี น้องมาเรียมผอมกว่าพะยูน ในวัยเดียวกันเพราะขาดอาหาร และนมแม่ แต่สภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่พบบาดแผล ว่ายน้ำได้ปกติ น้องมาเรียมมักจะดูดครีบข้างเวลาหิวนม และยังมีรอยแผลเป็นสีชมพูที่บริเวณแก้มข้างซ้าย ที่ได้มาจากการเกยตื้นเป็นประจำ

          สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล มีภารกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก จึงเห็นควรจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พะยูน และแหล่งหญ้าทะเล

วัตถุประสงค์

          เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พะยูน และแหล่งหญ้าทะเล

ผลการดำเนินงาน

          สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ร่วมกับอำเภอเกาะยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ชุมชนชายฝั่ง ครู นักเรียน  พื้นที่อำเภอเกาะยาวจัดกิจกรรมวันพะยูนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 บริเวณสะพานท่าเทียบเรือช่องหลาด ตำบลเกาะยาวใหญ่  อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพะยูน และหญ้าทะเล โครงการพระราชดำริ อพสธ. และโครงการอนุรักษ์ปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่  ลูกหอย ลูกปู และปล่อยเต่าตนุ คืนสู่ธรรมชาติ และมีเวทีเสวนา  และในช่วงท้ายเป็นการให้ความรู้เด็กนักเรียน โดยเล่นเกมส์ตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลตุ๊กตาพะยูน 

   

เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพะยูน และหญ้าทะเล โครงการพระราชดำริ อพ.สธ.

เวทีเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการอนุรักษ์พะยูน และแหล่งหญ้าทะเล พื้นที่อำเภอเกาะ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

1. ว่าที่พันตรีอภิญญา  ศักดินันท์ นายอำเภอเกาะยาว

2. นายยงยุทธ เอ็มยุเด็น นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาวใหญ่

3. นายสมนึก  บุญใหญ่  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

4. นายธนู  แนบเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

5. นายสำเริง  ราเขต ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดพังงา