ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
311 view

          วันที่ 29 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 32 คน ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลราไวย์ สมาชิกเทศบาล ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นแนวทางในการอบรมจัดโครงการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2566

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง