ศวอบ.ให้ข้อมูลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศวอบ.ให้ข้อมูลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
561 view

วันที่ 20 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าพบนายสุรินทร์ โยธารักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จังหวัดภูเก็ต  เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ และแนวทางการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในหมู่ที่ 3 ตำบลสาคู  เนื่องจากเปลี่ยนนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จังหวัดภูเก็ต

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง