ทช. นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน ทช. นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน
639 view

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าพบนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต และนางพรรณี รักนาย หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลราไวย์ เพื่อเสนอแนวทางการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในหมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดี ทั้งนี้เทศบาลตำบลราไวย์ เป็นสมาชิกการเข้าร่วมพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง