ทช. จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ทช. ครั้งที่ 3/2562 ทช. จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ทช. ครั้งที่ 3/2562
998 view

        เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อพ.สธ.-ทช.) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมรวม 25 คน

         โดยในที่ประชุมได้หารือและร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ อพ.สธ.-ทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และวาระการประชุมต่างๆ เพื่อตอบสนองมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ทช. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง