กลุ่มพิพิธภัณฑ์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเล จัดโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มพิพิธภัณฑ์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเล จัดโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
261 view

          วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กลุ่มพิพิธภัณฑ์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จัดโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา โรงเรียนแหลมพันวา จ.ภูเก็ต จำนวน 50 คน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลอันดามัน ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมมอบหนังสือการ์ตูนแมงกะพรุนและมอบตัวอย่างแมงกะพรุนพิษ ได้แก่ แมงกะพรุนกล่อง Morbakka และ Chiropsoides แมงกะพรุนไฟ Chrysaora สำหรับนำไปจัดแสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนต่อไป

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง