ศวทก. บรรยายให้ความรู้ในโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเขตทางทะเลของประเทศไทย ศวทก. บรรยายให้ความรู้ในโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเขตทางทะเลของประเทศไทย
435 view

     วันที่ 8 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สู่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ โรงเรียนเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย จำนวน 203 คน และครู จำนวน 12 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง