ศวทก. ร่วมขับเคลื่อนหลักสูตรเขตทางทะเลของประเทศไทย ศวทก. ร่วมขับเคลื่อนหลักสูตรเขตทางทะเลของประเทศไทย
360 view

     วันที่ 6 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สู่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1-3 จำนวน 128 คน และครู จำนวน 9 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง