ศวทก.ร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเขตทางทะเลของประเทศไทย ศวทก.ร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเขตทางทะเลของประเทศไทย
496 view

     วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมฐานปฏิบัติการในเนื้อหาเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สู่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 67 คน และครู จำนวน 15 คน จากโรงเรียนบ้านบึงลัด โรงเรียนบ้านตาหงษ์ โรงเรียนบ้านกลาง และโรงเรียนบ้านยายไท อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ และเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง