ศวทอ. บรรยายให้ความรู้ ศวทอ. บรรยายให้ความรู้
64 view

          วันที่ 28 มีนาคม 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) ให้การต้อนรับผู้แทนชุมชนนำร่อง โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกษ์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จังหวัดเบ๊นแจ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 18 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง โดยนายสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่ง  ตะวันออก กล่าวต้อนรับและบรรยายภารกิจ ด้านการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงทรัพยากรหญ้าทะเล และปะการัง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ทะเลและชายฝั่งชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และร่วมพัฒนาชุมชนต่อไป

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง