ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
33 view

          วันที่ 12 มีนาคม 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ทะเลและมหาสมุทร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และนำชมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล แก่คณะครู-นักเรียน และผู้ปกครองจากโรงเรียนชุมชนประชานิคม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 61 คน เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง