ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
28 view

          วันที่ 11 มีนาคม 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ทะเลและมหาสมุทร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นำชมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล แก่คณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองบัว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 79 คน ในกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง