ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
60 view

          วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 32 คน  บรรยายภารกิจของหน่วยงาน ความรู้ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สิ่งแวดล้อมทางทะเล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พร้อมนำชมการอนุบาลหญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล ตามกิจกรรม “เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน”  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และปลูกฝังการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง