ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
20 view

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเย็น ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 113 คน โดยวิทยากรของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลฯ บรรยายภารกิจของหน่วยงาน ความรู้ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สิ่งแวดล้อมทางทะเล พร้อมนำชมการอนุบาลเต่าทะเล ตามกิจกรรม “เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน”  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และปลูกฝังการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

   

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง