ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
25 view

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ความรู้เกี่ยวกับเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สิ่งแวดล้อมทางทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ เยี่ยมชมการอนุบาลหญ้าทะเลและเต่าทะเล ตามกิจกรรม “เสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้” แก่คณะครู-นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 53 คน เพื่อให้เกิดความรู้ สัมผัสกับประสบการณ์จริง ของจริงในสถานที่จริง

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง