ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
72 view

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน เขตทางทะเลของประเทศไทย และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งจัดกิจกรรมฐานปฏิบัติการ เกี่ยวกับการใช้แผนที่ทางทะเล ปะการังและการใช้เครื่องมือสำรวจ การจำแนกปลาและถ่ายรูปปลา การจำแนกแพลงก์ตอน จำแนกสัตว์ทะเลหน้าดิน การเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล แก่คณะลูกเสือ-เนตรนารี จากโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในกิจกรรมเดินทางไกลเพื่อหาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 121 คน และครูผู้ควบคุม จำนวน 12 คน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ และเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง