ศวทก.บรรยายให้ความรู้ ศวทก.บรรยายให้ความรู้
56 view

          วันที่ 25 มกราคม 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สิ่งแวดล้อมทางทะเล เยี่ยมชมการอนุบาลหญ้าทะเลและการอนุบาลเต่าทะเล ตามกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ แก่คณะครู-นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนักเรียน จำนวน 31 คน ครู จำนวน 4 คน เพื่อให้เกิดความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง