ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
60 view

วันที่ 24 มกราคม 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำชมบ่อเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล และโรงอนุบาลเต่าทะเล แก่คณะครู-นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนักเรียน จำนวน 29 คน ครู จำนวน 4 คน เพื่อให้เกิดความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง