ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
56 view

          วันที่ 18 มกราคม 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ความรู้เกี่ยวกับทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการอนุบาลเต่าทะเล แก่ครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนักเรียน จำนวน 32 คน ครู จำนวน 3 คน เพื่อให้เกิดความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง