ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
116 view

          วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ความรู้เกี่ยวกับเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สิ่งแวดล้อมทางทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เยี่ยมชมการอนุบาลเต่าทะเล ตามโครงการ “ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้” แก่ครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านทับช้าง อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีครูเข้าร่วมจำนวน 11 คน และนักเรียน จำนวน 80 คน เพื่อให้เกิดความรู้ สัมผัสกับประสบการณ์จริง ของจริงในสถานที่จริง

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง