สวพ. จัดกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สวพ. จัดกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
100 view

          วันที่ 7 ธันวาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(สวพ.) ได้จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ และส่วนกลาง เข้าศึกษาเยี่ยมชม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำไปพัฒนาการจัดแสดงในศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลของ สวพ. โดยมีเจ้าหน้าของ สวพ.เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 30 คน

   

   

         

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง