ศวอบ.บรรยายให้ความรู้ ศวอบ.บรรยายให้ความรู้
129 view

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนและครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 240 คน และ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) จังหวัดภูเก็ต จำนวน 60 คน ในโอกาสเดินทางมาชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต และศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล การปฐมพยาบาลจากสัตว์ทะเลที่มีพิษ พร้อมมอบตัวอย่างแมงกะพรุนพิษ ได้แก่ แมงกะพรุนกล่อง Morbakka และ Chiropsoides แมงกะพรุนไฟ Chrysaora สำหรับนำไปจัดแสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลต่อไป

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง