ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
135 view

          วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนปากน้ำหลังสวน “ประชานุเคราะห์” อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 56 คน เข้ารับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายของพืชและสัตว์ทะเล และเยี่ยมชมกิจกรรมการอนุบาลเต่าทะเล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และปลูกฝังจิตสำนึก

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง