ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
151 view

 

        วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน วิชาเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ เยี่ยมชมการใช้เทคโนโลยีควบคุมอากาศยานไร้คนขับ การเพาะพันธุ์หญ้าทะเลและการอนุบาลเต่าทะเล แก่คณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จำนวน 119 คน และครู จำนวน 9 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคต

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง