ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
194 view

          วันที่ 15 กันยายน 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปากจั่นวิทยา อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จำนวน 230 คน เข้ารับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายของพืชและสัตว์ทะเล นิทรรศการและสืบค้นข้อมูล และการอนุบาลเต่าทะเล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง