ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
171 view

          วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 50 คน เข้ารับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และความหลากหลายของพืชและสัตว์ทะเล และเยี่ยมชมกิจกรรมการอนุบาลเต่าทะเล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง