ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
166 view

          วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร นำเด็กเล็กปฐมวัย 3-5 ขวบ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลครน ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง จำนวน 150 คน เข้ารับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และความหลากหลายของพืชและสัตว์ทะเล รวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการอนุบาลเต่าทะเล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง