ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
135 view

          วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของศูนย์ฯ ความรู้ทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และเยี่ยมชมกิจกรรมการอนุบาลเต่าทะเล แก่นักเรียนโรงเรียนวัดชลธารวดี อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 52 คน ครู 7 คน และผู้ปกครอง 10 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทะเล และด้านอื่นๆ

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง