ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
165 view

          วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน วิชาเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แก่นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 จำนวน 101 คน และครู จำนวน 5 คน จากโรงเรียนบ้านหินลาด อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นวัตกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล

  

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง