ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
194 view

           วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และความหลากหลายของพืชและสัตว์ทะเล แก่เด็กเล็กปฐมวัย 3-5 ขวบ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 48 คน และครูผู้ควบคุม 15 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

  

  

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง