ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
173 view

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และความหลากหลายของพืชและสัตว์ทะเล แก่เด็กเล็กปฐมวัย 3-5 ขวบ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 35 คน ผู้ควบคุม 10 คน และผู้ปกครอง จำนวน 8 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

  

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง