ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
172 view

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน วิชาเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พร้อมจัดทำฐานปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้แผนที่ การจำแนกสัตว์น้ำ การถ่ายรูปสัตว์น้ำเพื่องานวิทยาศาสตร์ การจำแนกแพลงก์ตอน การจำแนกสัตว์ทะเลหน้าดิน แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 72 คน และครู จำนวน 4 คน จากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างทักษะ มีประสบการณ์และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  

  

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง