ศวทล. จัดแสดงนิทรรศการในงาน “หลาดใต้สน คนบ่อยาง” ศวทล. จัดแสดงนิทรรศการในงาน “หลาดใต้สน คนบ่อยาง”
259 view


          วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบจากขยะทะเลต่อทรัพยากรในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง   ในกิจกรรม “ หลาดใต้สน ฅนบ่อยาง” บริเวณศาลาไทย หาดสมิหลา  อ.เมือง จ.สงขลา ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นบ้าน อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์ชุมชน กว่า 100 ร้านค้า มีการประกวดหนุ่มประมงสงขลา การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงดนตรี และจุดเช็คอินนิทรรศการงานสร้างสรรค์จากขยะทะเล มีผู้เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ จำนวน 300 คน  ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping) ของเทศบาลนครสงขลา ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ถูกต้องทางด้านการอนุรักษ์ กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง