ศวทก. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน โลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 30 ศวทก. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน โลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 30
472 view

 

        ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทางทะเล ทั้งนี้ได้นำนิทรรศการจากศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฯ ไปจัดแสดง และนำพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก เป็นเต่าทะเล 79 ตัว ปล่อยในพิธีเปิดงาน งานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 30 ณ หาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระหว่าง 24-28 มีนาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละวันประมาณ 30,000 คน ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการประมาณ 10,000 คน

         

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง