ศวทล. ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ จัดกิจกรรม "ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ” ศวทล. ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ จัดกิจกรรม "ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ”
324 view

          วันที่ 5-10 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้จัดแสดงศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล  (เคลื่อนที่) ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ณ ลานกิจกรรมชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา “งานกิจกรรม ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ” โดยมี นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อนำไปสู่งานปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 328 คน กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาความเป็นมาของกิจกรรม “กระต่ายกับเต่า”  กิจกรรมร่วมสนุกตั้งชื่อเต่าทะเลจำนวน 8 ตัว มีการวาดภาพระบายสี และตอบปัญหาชิงรางวัล  โดยศูนย์วิจัยฯ ได้ร่วม จัดนิทรรศการขยะทะเลและผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง