ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
249 view

          วันที่ 3 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน วิชาเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 95 คน และครู จำนวน 12 คน จากโรงเรียนวัดขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง