ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
298 view

          วันที่ 2 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน วิชาเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การเรียนรู้ผ่านฐานปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ สัตว์ทะเลหน้าดิน เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 179 คน และครู จำนวน 17 คน จากโรงเรียนมันตานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง