ศวทอ. บรรยายให้ความรู้ ศวทอ. บรรยายให้ความรู้
327 view

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 84 คน เยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายากและความสำคัญของทรัพยากรในทะเลอ่าวไทย

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง