ศวทอ. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม ศวทอ. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม
37 view

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม “กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ซึ่งจัดโดย ทัพเรือภาคที่ 1 โดยมีคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 80 คน โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ได้ให้การบรรยายความรู้เกี่ยวกับหญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายากและความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ทั้งยังได้จัดกิจกรรมปลูกเสริมป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์ปลาทะเล และเต่าทะเล ที่รักษาหายแล้วจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดระยอง จำนวน 11 ตัว เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักและส่งเสริมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

   

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง