ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
58 view

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ความรู้เขตทางทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนำชมกิจกรรมการฟื้นฟูหญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 108 คน และครู จำนวน 7 คน จากโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ และเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง