ศวอบ. บรรยายให้ความรู้ ศวอบ. บรรยายให้ความรู้
55 view

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนและครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ จังหวัดยะลา จำนวน 133 คน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสัตว์ทะเลที่มีพิษ ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

   

   

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง