ศวทล. เปิดศูนย์เรียนรู้ อพ.สธ. และทำบุญศูนย์วิจัยฯ ศวทล. เปิดศูนย์เรียนรู้ อพ.สธ. และทำบุญศูนย์วิจัยฯ
88 view

     วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา นำโดย ผอ.ราตรี สุขสุวรรณ์ คณะบุคลากร และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมพิธีทำบุญประจำปีของสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 พร้อมได้ทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง