ศวทก. ชุมพร เปิดแหล่งเรียนรู้ต้อนรับน้องๆ นักเรียน ศวทก. ชุมพร เปิดแหล่งเรียนรู้ต้อนรับน้องๆ นักเรียน
387 view

          วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ความรู้เกี่ยวกับเขตทางทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการอนุบาลเต่าทะเลและการเพาะพันธุ์หญ้าทะเล ตามกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 258 คน และครู จำนวน 12 คน (2 รอบ เช้า-บ่าย) จากโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง