ศวอบ. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต ศวอบ. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต
510 view

     วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 คน เข้าเยี่ยมชมบ่ออนุบาลเต่าทะเล พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมดูแลเต่าตนุและเต่ามะเฟือง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง