ศวอบ. บรรยายให้ความรู้ ศวอบ. บรรยายให้ความรู้
431 view

     วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ นักเรียนและคณะครู จากโรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต จำนวน 20 คน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย และความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสัตว์ทะเลที่มีพิษ ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดแสดงสัตว์น้ำ การจัดแสดงระบบนิเวศทางทะเล และนิทรรศการขยะทะเล ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจ และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง