ศวอบ. บรรยายให้ความรู้ ศวอบ. บรรยายให้ความรู้
158 view

     วันที่ 27 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย และความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสัตว์ทะเลมีพิษ ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลและการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศวอบ. แก่ นักเรียนและคณะครู จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 33 คน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมมอบตัวอย่างแมงกะพรุนพิษ ได้แก่ แมงกะพรุนกล่อง Morbakka และ Chiropsoides แมงกะพรุนไฟ Chrysaora สำหรับนำไปจัดแสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง