ทช. ร่วมจัดนิทรรศการ สนองพระราชดำริ อพ.สธ. ทช. ร่วมจัดนิทรรศการ สนองพระราชดำริ อพ.สธ.
112 view

     วันที่ 20 กันยายน 2565 นิทรรศการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้ชื่อ 30 ปี อพ.สธ. ทะเลไทย ประโยชน์เพื่อปวงชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 นครศรีธรรมราช และหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดแสดงกิจกรรมที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมแจกเอกสารองค์ความรู้ด้านต่างๆ และการสาธิตการใช้ประโยชน์จากต้นจากซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าเยี่ยมชม มีผู้เข้าเยี่ยมชมประมาณ 1,500 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง